Konfirmationen är ett av de tre initiationssakramenten. Den inlemmar oss i Kyrkan som är Kristi kropp och förenar oss på ett djupare vis med Kyrkans huvud Kristus själv. Varje döpt människa som ännu inte har blivit konfirmerad kan och bör ta emot konfirmationens sakrament (Kyrkolagen säger t o m "ska ta emot", jfr CIC 889 § 1).

Förberedelsen för konfirmationen har som målsättning att leda konfirmanden till en innerligare förening med Kristus, till en mer levande relation med den helige Ande. Med den helige Andes gåvor och maningar blir man bättre rustad för det det kristna livets utmaningar. Förberedelsen bemödar sig om att väcka sinnet för tillhörigheten till Jesu Kristi kyrka - både den universella kyrkan, såväl som den lokala församlingsgemenskapen.

Vuxna som ännu inte har blivit konfirmerade uppmanas att delta i Introduktionskursen i Katolska Kyrkans Lära och Liv som beskrivs på annan plats på denna hemsida.

Ungdomar inbjuds från det år de fyller 14 år att delta i ungdomsverksamheten på fredagar. Det börjar klockan 17.00 med undervisning i Don Bosco (lokalen under kyrkan med ingång från gården), efter kvällsmässan kl. 18.00 - 18.30 tar ungdomsgruppen Kefas över (för mer information se: ”Ungdomsverksamhet”). Ungdomar som vill bli konfirmerade förväntas delta aktivt under minst fyra terminer.