Söndag 17 mars

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
16.00 Mässa på slovenska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 18 mars

Månd. i 2 fasteveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Högmässa med upptagning

Tisdag 19 mars

S:T JOSEF, JUNGFRU MARIAS BRUDGUM, högtid
07.00 Stilla mässa på latin (1962)
08.00 Mässa
08.45 Skolmässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 20 mars

Ons. i 2 fasteveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 21 mars

Tors. i 2 fasteveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 22 mars

Fre. i 2 fasteveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
17.15 Korsvägsandakt
18.00 Mässa
19.00 Mässa på polska

Lördag 23 mars

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Sjungen mässa på latin (1962)
19.30 Mässa på polska

Söndag 24 mars

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN
09.30 Skolmässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 25 mars

HERRENS BEBÅDELSE - JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG, högtid
07.00 Stilla mässa på latin (1962)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 26 mars

Tis. i 3 fastevecka
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdags 27 mars

Ons. i 3 fasteveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 28 mars

Tors. i 3 fasteveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 29 mars

Fre. i 3 fasteveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
17.15 Korsvägsandakt
18.00 Mässa
19.30 Mässa på polska

Lördag 30 mars

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Sjungen mässa på latin (1962)
19.30 Mässa på polska

Söndag 31 mars

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska