Måndag 19 augusti

Mån. i 20 veckan “under året”
07.00 Mässa på latin (1962) – S. Ioannis Eudes, Confessoris, III class.
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 20 augusti

S:t Bernhard, abbot och kyrkolärare, minnesdag
07.00 Mässa på latin (1962)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 21 augusti

S:t Pius X, påve, minnesdag
07.00 Mässa på latin (1962) – S. Ioannae Franciscae de Chantal, viduae, III Class.
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 22 augusti

Den saliga Jungfru Maria Drottningen, minnesdag
07.00 Mässa på latin (1962) – Immaculati Cordis B.M.V., II class.
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 23 augusti

Fre. i 20 veckan “under året”
07.00 Mässa på latin (1962) – S. Philippi Benitii, Conf. III class.
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Tillbedjan
18.00 Mässa

Lördag 24 augusti

S:T BARTOLOMAIOS, APOST., fest
08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Stilla mässa på latin (1962) – S. Bartolomaeus, apost. II class.
19.30 Mässa på polska

Söndag 25 augusti

21 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa med konfirmation
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på latin (1962) – 11 e Pingst
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 26 augusti

Mån. i 21 veckan “under året”
07.00 Mässa på latin (1962)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 27 augusti

S:ta Monika, S:t Augustinus mor, minnesdag
07.00 Mässa på latin (1962)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 28 augusti

S:t Augustinus, biskop och kyrkolärare, minnesdag
07.00 Mässa på latin (1962)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 29 augusti

S:t Johannes Döparens Martyrium, minnesdag
07.00 Mässa på latin (1962)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 30 augusti

Fre. i 21 veckan “under året”
07.00 Mässa på latin (1962)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Lördag 31 augusti

Om morgonen:
Vårfrumässa
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Sjungen mässa på latin (1962) – 12 e Pingst
19.30 Mässa på polska

Söndag 1 september

22 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”

09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enl. Maronitisk rit
16.00 Mässa på ungerska
18.00 Mässa
19.30 Mässa på engelska

Måndag 2 september

Herrens törnekrona
07.00 Mässa på latin (1962) – S. Stephani Hungariae Regis Conf. III class.
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 3 september

S:t Gregorius den Store, påve, minnesdag
07.00 Mässa på latin (1962) – S. Pii X Papae, Conf. III class.
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 4 september

Ons. i 22 veckan “under året”
07.00 Mässa på latin (1962)
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 5 september

Tors. i 22 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 6 september

Fre. i 22 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Sakramental tillbedjan och första fredagsandakt
18.00 Mässa
19.00 Mässa på polska

Lördag 7 september

Om morgonen Vårfrumässa
08.00 Mässa
10.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
12.00 Mässa på teckenspråk
16.30 Mässa på spanska
18.00 Mässa på latin (1962) – 13 e Pingst.
19.30 Mässa på polska

Söndag 8 september

23 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”

09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 9 september

Mån. i 23 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 10 september

Tis. i 23 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 11 september

Ons. i 23 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 12 september

08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 13 september

S:t Johannes Chrysostomos, präst och kyrkolärare, minnesdag
08.00 Mässa
11.30 Mässa
17.00 Tillbedjan OBS! Tiden!
18.00 Mässa
Därefter reträtt med Alan Ames Se särskilt anslag

Lördag 14 september

Om morgonen:
DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE, fest
08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Mässa på latin – Traditional Latin Mass – 14 e Pingst
19.30 Mässa på polska

Söndag 15 september

24 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enl. maronitisk rit
16.00 Mässa på slovenska
18.00 Mässa på svenska
19.00 Mässa på engelska