Lördag 22 september

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Sjungen mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 23 september

25 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på kaldeiska
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 24 september

Mån. i 25 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 25 september

Tis. i 25 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 26 september

Ons. i 25 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 27 september

S:t Vincent de Paul, präst
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 28 september

Fre. i 25 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Tillbedjan
18.00 Mässa

Lördag 29 september

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mäss
16.30 Mässa på kroatiska
18.00 Stilla mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 30 september

26 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 1 oktober

S:ta Teresa av Jesusbarnet, jungfru och kyrkolärare
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 2 oktober

De heliga skyddsänglarna
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 3 oktober

Kyrkan är öppen mellan 07.00 och 23.00.
Om morgonen:

Ons. i 26 veckan “under året”
08.00 Mässa
11.30 Mässa

Om aftonen:
S. Theresiae a Iesu Infante, virginis
17.00 Välkomstandakt av S:ta Teresa av Jesusbarnets och
hennes föräldrars reliker
18.00 Sjungen mässa på latin (1962)
Efter mässan finns det möjlighet att visa sin vördnad för relikerna

Torsdag 4 oktober

Kyrkan är öppen mellan 07.00 och 23.00 för att ge möjlighet till
bön och andakt vid relikerna

S:t Franciskus av Assisi
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.00 Mässa på kaldeiska
18.00 Högmässa

Fredag 5 oktober