Måndag 11 december

Mån. i 2 adventsveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 12 december

Tis. i 2 adventsveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 13 december

S:ta Lucia, jungfru och martyr
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Torsdag 14 december

S:t Johannes av Korset, präst och kyrkolärare
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 15 december

Fre. i 2 adventsveckan

06.30 Roratemässa på latin (1962)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Sakramental tillbedjan
18.00 Mässa
19.00 Mässa på polska

Lördag 16 december

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
12.30 Dopgudstjänst
16.30 Mässa på spanska
18.00 Mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 17 december

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT; LIVETS SÖNDAG
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa enligt maronitisk rit
16.00 Mässa på slovenska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska