Lördag 24 februari

08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Sjungen mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 25 februari

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på kaldeiska
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 26 februari

Mån. i 2 fasteveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 27 februari

Tis. i 2 fasteveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 28 februari

Ons. i 2 fasteveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa
19.00 Mässa på kroatiska

Torsdag 1 mars

Tors. i 2 fasteveckan
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 2 mars

Fre. i 2 fasteveckan
08.00 Mässa
10.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Sakramental tillbedjan
17.15 Korsvägsandakt
18.00 Mässa
19.00 Mässa på polska

Lördag 3 mars

08.00 Mässa
10.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
12.00 Mässa på teckenspråk
16.30 Mässa på spanska
18.00 Sjungen mässa på latin (1962)
19.00 Mässa på polska

Söndag 4 mars

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
16.00 Mässa på ungerska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska