Torsdag 16 oktober

S:t Ignatios av Antiochia, biskop och martyr, minnesdag
07.00 Traditionell mässa (latin) – S.Margaritæ Mariæ Alacoque, virg. III class
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 17 oktober

S:T LUKAS, EVANGELIST, fest
07.00 Traditionell mässa (latin)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Tillbedjan
18.00 Mässa

Lördag 19 oktober

Om morgonen – Vårfrumässa
08.00 Mässa
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
12.30 Dopgudstjänst
16.30 Mässa på spanska
18.00 Traditionell mässa (latin) – 19 e Pingst
19.30 Mässa på polska

Söndag 20 oktober
Kollekt för missionsländerna

29 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
16.00 Mässa på slovenska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 21 oktober

Mån. i 29 veckan “under året”
07.00 Traditionell mässa (latin)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 22 oktober

Tis. i 29 veckan “under året”
07.00 Traditionell mässa (latin)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 23 oktober

Ons. i 29 veckan “under året”
07.00 Traditionell mässa (latin)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa
19.00 Mässa på polska

Torsdag 24 oktober

Tors. i 29 veckan “under året”
07.00 Traditionell mässa (latin) – S. Rapahaelis Archangeli, III Class
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 25 oktober

Fre. i 29 veckan “under året”
07.00 Traditionell mässa (latin)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Tillbedjan
18.00 Mässa

Lördag 26 oktober

Om morgonen – Vårfrumässa
08.00 Mässa INSTÄLLD
09.00 Mässa på kroatiska
11.30 Mässa
16.30 Mässa på spanska
18.00 Traditionell mässa (latin)
19.30 Mässa på polska

Söndag 27 oktober

30 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Traditionell mässa (latin) – D.N. Iesu Christi Regis, I Class
16.00 Mässa på kroatiska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska

Måndag 28 oktober

S:T SIMON OCH S:T JUDAS, APOSTLAR, fest
07.00 Traditionell mässa (latin)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Tisdag 29 oktober

Tis. i 30 veckan “under året”
07.00 Traditionell mässa (latin)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Onsdag 30 oktober

Ons. i 30 veckan “under året”
07.00 Traditionell mässa (latin)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa
19.00 Mässa på polska

Torsdag 31 oktober

Tors. i 30 veckan “under året”
07.00 Traditionell mässa (latin)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
18.00 Mässa

Fredag 1 november

ALLA HELGONS DAG, högtid
07.00 Traditionell mässa (latin)
08.00 Mässa
11.30 Mässa
16.30 Tillbedjan
18.00 Högmässa
19.00 Mässa på polska

Lördag 2 november

ALLA SJÄLARS DAG
08.00 Mässa
11.00 Traditionell mässa (latin)
12.00 Mässa på teckenspråk
16.30 Mässa på spanska
18.00 Traditionell mässa (latin)
19.30 Mässa på polska

Söndag 3 november

31 SÖNDAGEN “UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa
11.00 Högmässa
13.00 Mässa på polska
14.30 Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
16.00 Mässa på ungerska
18.00 Mässa
19.00 Mässa på engelska