40-timmars tillbedjan torsdagen
Mar
8
6:00 PM18:00

40-timmars tillbedjan torsdagen

 18:00  Mässa   18:45 Under det att sakramentet ställs ut framför Kristus Konungens Vokalensemble körverket  "Lauda Sion"  text: Sankt Thomas av Aquino, musik: Felix Mendelssohn  Därefter: tillbedjan i tystnad under hela natten. Kyrkan är öppen - det går bra att komma dit närsomhelst. 

18:00 Mässa

18:45 Under det att sakramentet ställs ut framför
Kristus Konungens Vokalensemble körverket
"Lauda Sion"
text: Sankt Thomas av Aquino, musik: Felix Mendelssohn

Därefter: tillbedjan i tystnad under hela natten. Kyrkan är öppen - det går bra att komma dit närsomhelst. 

View Event →
Feb
25
9:00 AM09:00

Barnundervisning 1:a Kommuniongrupp 2

Förbered er genom att läsa kapitel 10 "VI lyssnar till Guds ord". Titta gärna i Bibel. Berätta för ditt barn vad Bibel är och hur vi använder den i den heliga mässan. Läs också regelbundet tillsammans med ditt barn ur  ex. barnbibel och prata om de olika berättelserna och vad de kan ha för betydelse för oss idag.

View Event →