När någon är allvarligt sjuk eller står inför en allvarlig operation uppmuntrar Kyrkan att man ska kalla på prästerna som ska smörja den sjuke med olja, be för den sjuke med handpåläggning och på så sätt styrka den sjuka att bära sin svaghet och bli frisk om det är Herrens vilja.

För att få del av de sjukas smörjelse, som oftast delas ut på sjukhus eller i hemmen, ska man också bikta sig för prästen i samband med besöket. Ofta får man då också sjukkommunion. Ring till expeditionen och berätta när du eller en anhörig kan komma att vara i behov av de sjukas smörjelse - 031 - 711 92 64.