Tillfälle till bikt ges varje fredag och lördag kl 17.00 - 17.45 eller efter överenskommelse med någon av församlingens präster. Obs! Under  juli månad ges tillfälle till bikt endast efter överenskommelse. Fråga i sakristian i god tid före mässan.

Församlingens präster, likväl som de olika nationella missionernas präster, står gärna till förfogande för försoningens sakrament - bikten. Under ovanstående tider behöver man bara komma och ställa sig i kön till biktstolen som är belägen längst bak i kyrkorummet. Övriga tider måste man fråga prästen om han har möjlighet att höra ens bikt.

"De som kommer till botens sakrament får genom Guds barmhärtighet förlåtelse för den orätt de tillfogat honom. Samtidigt blir de försonade med kyrkan, som de har sårat genom att synda, och som genom kärlek, exempel och bön arbetar för deras omvändelse." (Katekesen, 1422)