Begravningsmässa för Simon Hammarén fredag den 27 november kl. 13.00 i Kristus Konungens kyrka, Parkgatan 14, vid Heden.

Det är med stor sorg som vi härmed får meddela Simon Hammaréns bortgång efter en tids svår sjukdom. Simon är sen mycket unga år uppvuxen i församlingens mitt. Han har varit aktiv som ministrant, i ungdomsgruppen, och alltid mycket engagerad i kyrkliga frågor, inte minst gudstjänsten. Efter att han gifte sig med Veera 2009 kom han mer och mer att också engagera sig för församlingens butik, Lilla Thérèse, där han var anställd fram till sin död fredagen den 20 november. Han blev också vald till församlingens Pastoral-och Ekonomiråd, vars möten han deltog i in i det sista, med stor kärlek för sin församling. Han är saknad av många. 

Herre giv honom den eviga vilan. Och låt det eviga ljuset lysa för honom. Må han vila i frid. Amen.

Tänk hellre på Simon och Veeras pojke Elias framtid än på blommor. 
(Nordeakonto: 1127 30 54628).

____________________________________________________________

Efter nästan 200 års förbud mot att vara Katolik i Sverige (1617 - 1781), hade antalet katoliker vuxit till sig så pass att man 1862 beslutade att grundlägga Sveriges andra församling efter reformationen. Det blev Katolska Församlingen i Göteborg. Redan sex år senare stod den första kyrkan klar med namnet S:t Josef. När det så redan 50 år senare bestämdes att införskaffa en tomt i stadens utkant för att därpå uppföra "moderna, ändamålsenliga lokaler" bestämdes att den nya kyrkan ska heta Kristus Konungen. Kyrkan stod färdig 1938 och ligger mellan Heden och Trädgårdsföreningen mitt i centrala Göteborg.

Den heliga mässan firas dagligen i kyrkan på svenska samt på polska, kroatiska, spanska, kaldeiska, slovenska, latin (1962), svenskt teckenspråk, tagalo, gheez, arabiska samt på engelska enligt särskilt schema. Tillfälle till bikt ges varje fredag och lördag kl 17.00 - 17.45 (perioden juni - juli - augusti endast fredag) eller efter överenskommelse med någon av församlingens präster

I Församlingshemmet finner man församlingsexpeditionen, ett kafé, och rum för undervisning och körverksamhet. Församlingens båda körer övar här under terminerna och det är också hem för Göteborgs Gosskör. Under terminstid bedriver dessutom S:t Elisabets Folkhögskola sin verksamhet i Församlingshemmet. Butiken Lilla Thérèse har egen ingång från gaveln på Sten Sturegatan 1A.

För att läsa dagens Bibeltexter för mässan gå till hemsidan Oblates.

 

 

 

Aktiviteter i församlingen


Musik och sång

I många av våra gudstjänster spelar musik och sång en viktig uppgift. På alla söndagar, helgdagar, högtider och fester leds sången i huvudgudstjänsterna av församlingens organist. Vid andra tillfällen leds eventuell sång av prästen. Organisten leder också två körer, Kristus Konungens kyrkokör, och Kristus Konungens Vokalensemble, vilka lovsjunger Gud i mässor enligt eget schema. 

Musik och sång

Barn och ungdomar

Har du barn i åldrarna 5 – 16 och upplever att du behöver stöd till fostran och fördjupning av den katolska Kyrkans tro och lära? Kristus Konungens församling erbjuder denna möjlighet i form av undervisning för barn och ungdomar så väl som för föräldrar.  Mycket arbete och omsorg läggs ned på att med olika medel föra tron vidare till nästa generation. För att hjälpa familjerna med denna uppgift ordnas dels undervisning för barnen, dels ungdomsträffar med blandat program.

Barn och ungdomar  › 

Nyfiken på katolsk tro?

Katolska Kyrkan är bevarare av evangeliets fullhet. För att lära känna den Katolska Kyrkans lära och liv inbjuds icke-katolska vuxna till en introduktionskurs. Kursen löper över fyra terminer. 

Bli katolik ›