Äktenskapet är av Gud instiftat och upphöjt till ett sakrament. Det ingås av två döpta katoliker, en man och en kvinna, för att de ska växa i helighet och att de tillsammans ska delta i skapelsen och ta sitt ansvar i Kyrka och samhälle.

Varje höst och vår erbjuder Johannesgården i Tynnered, en s.k. äktenskapsskola. Alla rekommenderas att delta i denna. Se mer om datum etc. på Johannesgården.

Man bör ta kontakt med sin kyrkoherde ca 6 månader innan bröllopet och inte beställa festlokal före bokning av kyrkan.

Det är möjligt för en katolik att ingå äktenskap med en annan kristen men man behöver samma förberedelse som om man skulle gifta sig med en katolik samt ett tillstånd att gifta sig med en icke-katolik. Detta tillstånd ges av biskopen, vanligen genom kyrkoherden, om det hos den katolska parten finns en klar och tydlig vilja att fortsätta vara katolik i äktenskapet, samt ett löfte att låta döpa barnen i katolska Kyrkan och uppfostra dem i den katolska tron.