I hela församlingens namn vill jag tacka dig för din gåva till Kristus Konungens församling. Den kommer att användas på bästa sätt i församlingens uppdrag att förkunna Kristus som den levande Herren. Gud välsigne dig och de dina.

fader Tobias Unnerstål
Kyrkoherde