I Kristus Konungens församling ska inget våld förekomma. Vid den händelse att människor som besöker vår kyrka uppträder störande, provocerande eller hotfullt i syfte att genomföra en politisk aktion, ska följande iakttas:

  • Präster, diakoner och ministranter ser till att skyndsamt få Sakramentet i säkerhet 
  • Församlingen i övrigt, ring 112, och anmäl pågående brott

Därefter faller vi alla på knä och ber till vår himmelske Fader att han ska förlåta dem som kränker hans hus och att vi själva inte ska begå någon synd.

Tänk på att när det är fråga om medvetna aktioner är deras främsta syfte att få starka bilder. Det vore mycket olyckligt, och ogenomtänkt, att ge fotograferna tillfälle.

Göteborg vid S. Agathas minnesdag
Fader Tobias Unnerstål
Kyrkoherde