Kyrkans sju sakrament

Sakramenten är det mest grundläggande i katolikernas liv. Genom sakramenten får vi gemenskap med Gud, frälsning, förlåtelse, helande, kraft att tro, hoppas och älska; kort sagt den nödvändiga hjälpen att leva som katolska kristna. Sakramenten åtföljer alla de viktigaste faserna under livet: födseln, att mogna och bli vuxen, vardagen, andlig vägledning (kontakt med Gud), kärlek, familj, sjukdom och död.

OBS! Samtliga sakrament kan också begäras i den äldre romerska riten enligt de liturgiska böckerna som gällde 1962 enligt Summorum Pontificum.

 

Dopet

Alla dop av barn i vår församling är en glädjens fest. I dopet blir barnet verkligen Guds barn, bevaras från ursyndens följder och inlemmas i Kyrkan som en del av Kristi Kropp.

 

Eukaristin

Kyrkan lär oss att eukaristin är "hela det kristna livets höjdpunkt och källa”, och detta blir särskilt synligt när hela församlingen samlas till mässa på Herrens dag. I Kristus Konungens kyrka finns många tillfällen att delta i detta firande, såväl på svenska som på andra språk. Deltagandet i en katolsk mässa är öppen för alla, men kan se lite olika ut.

 

Konfirmation

Konfirmationen är ett av de tre initiationssakramenten. Den inlemmar oss i Kyrkan som är Kristi kropp och förenar oss på ett djupare vis med Kyrkans huvud Kristus själv. Varje döpt människa som ännu inte har blivit konfirmerad kan och bör ta emot konfirmationens sakrament (Kyrkolagen säger t o m "ska ta emot", jfr CIC 889 § 1).

 

Bikt

"De som kommer till botens sakrament får genom Guds barmhärtighet förlåtelse för den orätt de tillfogat honom. Samtidigt blir de försonade med kyrkan, som de har sårat genom att synda, och som genom kärlek, exempel och bön arbetar för deras omvändelse." (Katekesen, 1422)

 

Vigsel

Äktenskapet är av Gud instiftat och upphöjt till ett sakrament. Det ingås av två döpta katoliker, en man och en kvinna, för att de ska växa i helighet och att de tillsammans ska delta i skapelsen och ta sitt ansvar i Kyrka och samhälle.

 

Prästvigning

När Herren instiftande den heliga mässan i övre salen, instiftade han också det nya förbundets prästämbete. Kristus är själv källan till detta ämbete. Han har gett det auktoritet och uppdrag, inriktning och målsättning. 

 

De sjukas smörjelse

När någon är allvarligt sjuk eller står inför en allvarlig operation uppmuntrar Kyrkan att man ska kalla på prästerna som ska smörja den sjuke med olja, be för den sjuke med handpåläggning och på så sätt styrka den sjuka att bära sin svaghet och bli frisk om det är Herrens vilja.