Församlingspräster | Övriga präster | St Josefs kapell | Nationella själasörjare | Övriga 

Församlingsexpedition


Kristus Konungens Katolska Församling
Parkgatan 14, 411 38 Göteborg
Bankgiro 500-8578

Kanslist
Olga Urbanska

exp@kristuskonungen.se
Tel 031 - 711 92 64
Fax 031 - 13 20 09
mån-fre 09:00-15:00

Organist och körledare
Samuel Eriksson
samuel.eriksson@kristuskonungen.se
070-735 13 21

Församlingsassistent
Birgitta Gelotte
birgitta.gelotte@kristuskonungen.se
Tel 0704 08 87 24

 

Församlingspräster och diakoner

Kyrkoherde
fader Tobias Unnerstål
kyrkoherde@kristuskonungen.se
0709 - 29 01 90

Kaplan
fader Håkan Jerrhage
– ej tillgänglig på torsdagar
Hakan.Jerrhage@katolskakyrkan.se
0763 - 48 80 58

I församlingen finns en diakon verksam,  Tomislav Knezevic
Önskar du kontakt med honom kan du nå honom via församlingens expedition
031 - 711 92 64 - Se också Johannesgården, nedan, där Daniel Pauchard är verksam som diakon.

Sjukhuspräst

fader Jerzy Dudek
070-201 58 15

Studentpräst

Vakans

Övriga präster bosatta i församlingen

Rektor emeritus
fader Kasimir Pawlak CP
0763 - 01 99 89

S:t Josefs kapell

Regementsvägen 5, Göteborg (Kviberg)
Fader Jose Luis Retamales
0704 87 86 74
http://missionecattolica.wordpress.com/

Rektorer för Nationella grupper, samt riter

Angående den äldre formen av den romerska riten
Alla sakrament och sakramentalier kan också firas enligt de liturgiska böckerna som användes 1962. Dessa firas endast på latin.

Engelska
Vakans

Maroniter
Fader Georges Nehme
0735 - 74 67 25

Kaldéer
Fader Rayad Atto
0762 - 73 27 71
Expedition
031 - 13 43 54

Italienare 
Fader Calogero La Loggia
0704 - 59 33 51

Kroater
Fader Mladen Vuk
0767-13 99 01
http://hkmgoteborg.se

Polacker
Fader Adam Piasecki OFM Cap
031 - 711 31 55

Slovener
Fader Zvonko Podvinski
0708 - 27 87 57
031- 711 54 21

Spansktalande
Fader Jose Luis Retamales
0704 87 86 74


Övriga kontakter

Katolska skolan av Notre Dame
LILLA DANSKA VÄGEN 26, 412 74 GÖTEBORG
Rektor: Michele Pestalozzi
Stiftelsens ordförande: f Tobias Unnerstål
Expedition:
Tel 031 - 384 78 03
Fax 031 - 384 78 01

S:ta Elisabets folkhögskola
Sten Sturegatan 1B , 411 39 GÖTEBORG
Rektor: Mario Ognissanti
Stiftelsens ordförande: Magnus Bolin
031 - 13 04 20

Johannesgården
TROLLBÄRSVÄGEN 16, 426 55 VÄSTRA FRÖLUNDA
Intendent: diakon Daniel Pauchard    
031 - 709 64 80

Katolska Butiken Lilla Thérèse
Sten Sturegatan 1A, 411 39 GÖTEBORG
Tel. 031 - 13 27 23