Församlingspräster | Övriga präster | St Josefs kapell | Nationella själasörjare | Övriga 

Församlingsexpedition

Stängt fr o m 16/9. Öppnar åter 30/9
Kristus Konungens Katolska Församling
Parkgatan 14, 411 38 Göteborg
Bankgiro 500-8578

Kanslist
Olga Urbanska
– semester 16/9 – 27/9
exp@kristuskonungen.se
Tel 031 - 711 92 64
Fax 031 - 13 20 09
mån-fre 09:00-15:00

Organist och körledare
Samuel Eriksson
samuel.eriksson@kristuskonungen.se
Tel 0707 - 35 13 21

Församlingsassistent
Birgitta Gelotte
birgitta.gelotte@kristuskonungen.se
Tel 0704 - 08 87 24

 

Församlingspräster och diakoner

Kyrkoherde
fader Tobias Unnerstål
kyrkoherde@kristuskonungen.se
0709 - 29 01 90

Kaplaner
fader Håkan Jerrhage
– ledig torsdagar
Hakan.Jerrhage@katolskakyrkan.se
0763 - 48 80 58

fader Joakim Breding – ledig torsdagar
fader.joakim@kristuskonungen.se
0702 - 26 00 68

I församlingen finns en diakon verksam,  Tomislav Knezevic
Önskar du kontakt med honom kan du nå honom via församlingens expedition
031 - 711 92 64 - Se också Johannesgården, nedan, där Daniel Pauchard är verksam som diakon.

Sjukhuspräst

fader Jerzy Dudek
0702 - 01 58 15

Studentpräst

Vakans

Övriga präster bosatta i församlingen

Rektor emeritus
fader Kasimir Pawlak CP
0763 - 01 99 89

S:t Josefs kapell

Regementsvägen 5, Göteborg (Kviberg)
Fader Jose Luis Retamales
0704 - 87 86 74
http://missionecattolica.wordpress.com/

Rektorer för Nationella grupper, samt riter

Angående den äldre formen av den romerska riten
Alla sakrament och sakramentalier kan också firas enligt de liturgiska böckerna som användes 1962. Dessa firas endast på latin. Kontakta kyrkoherden.

Engelska
Vakans

Studenter
Vakans

Maroniter
Fader Georges Nehme
0735 - 74 67 25

Kaldéer
Fader Rayad Atto
0762 - 73 27 71
Expedition
031 - 13 43 54

Italienare 
Fader Calogero La Loggia
0704 - 59 33 51

Kroater
Fader Mladen Vuk
0767 - 13 99 01
http://hkmgoteborg.se

Polacker
Fader Adam Piasecki OFM Cap
031 - 711 31 55

Slovener
Fader Zvonko Podvinski
0708 - 27 87 57
031- 711 54 21

Spansktalande
Fader Jose Luis Retamales
0704 - 87 86 74


Övriga kontakter

Katolska skolan av Notre Dame
LILLA DANSKA VÄGEN 26, 412 74 GÖTEBORG
Rektor: Michele Pestalozzi
Styrelsens ordförande: f Tobias Unnerstål
Expedition:
Tel 031 - 384 78 03
Fax 031 - 384 78 01

S:ta Elisabets folkhögskola
Sten Sturegatan 1B , 411 39 GÖTEBORG
Rektor: Mario Ognissanti
Stiftelsens ordförande: Magnus Bolin
031 - 13 04 20

Johannesgården
TROLLBÄRSVÄGEN 16, 426 55 VÄSTRA FRÖLUNDA
Intendent: diakon Daniel Pauchard    
031 - 709 64 80

Katolska Butiken Lilla Thérèse
Sten Sturegatan 1A, 411 39 GÖTEBORG
Tel. 031 - 13 27 23