Sep
11
6:45pm 6:45pm

Troskurs termin 1

Välkommen till första tillfället i vår kurs "Katolska Kyrkans Lära och Liv" – "Troskursen". Ingen anmälan behövs. Vi ses i Församlingshemmet i det s k Göteborgsrummet, två trappor upp till vänster. Nästa tillfälle redan om en vecka; därefter varannan vecka.

fader Tobias och Johan M

View Event →

Jun
6
11:00am11:00am

Högmässa med biskopen i Vasakyrkan – Procession

Välkomna att fira Nationaldagen med  en votivmässa till Corpus Christi tillsammans med biskop Anders Arborelius och alla katoliker och vänner i Göteborg. Efter mässan bärs det Allraheligaste i procession till Kristus Konungens kyrka och efter välsignelsen blir det en liten fest på gården då vi får en möjlighet att gratulera biskopen till hans kommande upphöjelse till kardinalskollegiet.

View Event →