Filtering by: Pekrådet

Jun
6
11:00 AM11:00

Högmässa med biskopen i Vasakyrkan – Procession

Välkomna att fira Nationaldagen med  en votivmässa till Corpus Christi tillsammans med biskop Anders Arborelius och alla katoliker och vänner i Göteborg. Efter mässan bärs det Allraheligaste i procession till Kristus Konungens kyrka och efter välsignelsen blir det en liten fest på gården då vi får en möjlighet att gratulera biskopen till hans kommande upphöjelse till kardinalskollegiet.

View Event →
Apr
2
1:00 PM13:00

Församlingsmöte

Medlemmar i Kristus Konungens församling är kallade till församlingsmöte söndag den 2 april kl. 13 i Övre Salen. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2016 finns tillgängligt på expeditionen. Alla registrerade medlemmar som är konfirmerade och fyllt 16 år har rösträtt på församlingsmötet.

View Event →
Nov
20
10:00 AM10:00

Julmarknad

Välkommen till Julmarknad i Kristus Konungen 

Lördag den 19 november kl. 10:00 – 17:00
Söndag den 20 november kl. 10:00 – 16:00

Stor loppmarknad, antikvariat, marknadsstånd.
Spännande mat från olika länder.
Gästgiveri i Prästgården, cafeteria, våfflor.

Tombolor, lotter och prima vinster.

Även marknadsstånd ute på gården.

Välkommen!

Kontanter går att ta ut i Katolska Butiken Lilla Thérèse
WISH accepteras på hela marknaden 123 047 4981 meddelande ”jul”.

View Event →
Nov
19
10:00 AM10:00

Julmarknad

Välkommen till Julmarknad i Kristus Konungen 

Lördag den 19 november kl. 10:00 – 17:00
Söndag den 20 november kl. 10:00 – 16:00

Stor loppmarknad, antikvariat, marknadsstånd.
Spännande mat från olika länder.
Gästgiveri i Prästgården, cafeteria, våfflor.

Tombolor, lotter och prima vinster.

Även marknadsstånd ute på gården.

Välkommen!

Kontanter går att ta ut i Katolska Butiken Lilla Thérèse
SWISH accepteras på hela marknaden 123 047 4981 meddelande ”jul”.

View Event →