Filtering by: Mässor

Rorate caeli–mässa
Dec
7
6:30 AM06:30

Rorate caeli–mässa

Välkommen att fira en traditionell, sjungen, mässa till Marias ära i advent. 

Med endast levande ljus inväntar vi tillsammans Kristi återkomst. 

Mässorna firas enligt äldre romersk rit, på latin. 

Den som vill kan gärna ta med sig eget ljus eller lykta.

Alla välkomna! Man behöver inte kunna något.

View Event →
Oct
31
6:00 PM18:00

Sjungen mässa på latin (1962) – Traditional Sung Mass in Latin

Mässan för Alla helgon firas som gottgörelse för den kyrkosplittring reformationen ledde till, och allt ont som följde därpå -  som hädelser mot sakramenten, vanvördandet av helgonen och deras reliker, upplösningen av klostren och universitet. 

I det andliga och kulturella tomrum som därefter följde, for såväl den enskilda troende som vårt land illa. 

Med omsorg om alla kristna, och i botfärdighet, uppoffrar vi denna mässa för att dessa sår må läkas och en synlig enhet bli möjlig. 

Ep. Upp. 7:2–12
Ev. Matt. 5:1–12

View Event →