Filtering by: Kurs

Sep
5
6:45 PM18:45

Introduktionskurs till Katolska Kyrkans Lära och Liv termin 1

Kursen är öppen för alla vuxna icke-katoliker som önskar få en god överblick i den Katolska trosläran. Den sträcker sig över fyra terminer. Ingen förhandsanmälan krävs.

Första tillfället berättar ledarna för kursen om dess innehåll och svarar på vanliga frågor. Terminsprogram delas ut.

Då kursen genomförs i samarbete med Bilda kommer vi att behöva vissa personuppgifter som också samlas in denna första gång.

Varmt välkomna!

Kyrkoheden

View Event →