Back to All Events

Reträtt med mystikern Alan Ames

17:00 Sakramental tillbedjan med möjlighet till bikt

18:00 Mässa

18:30 Alan Ames håller ett reträttföredrag

19:30 Sakramental tillbedjan med bön om helande.

Vem är Alan Ames?

Alan Ames är en välkänd lekmannamystiker och författare till ett tjugotal böcker - varav den mest kända är “Through the eyes of Jesus” som översatts till fjorton språk.

Alan Ames mission sker med stöd och välsignelse från ärkebiskopen i Perth, Australien.

Läs mer på: http://alanames.org/en/

Reträtten är helt avgiftsfri. Den som vill kan bidra till Alan Ames mission när en kollekt tas upp under kvällen.

Earlier Event: September 13
Tillbedjan