Back to All Events

40 timmars tillbedjan

TORSDAGEN 4 APRIL

07:00    Laudes

08:00    Mässa i kapellet

11:30     Mässa i kapellet

18:00    Sjungen mässa på latin (1962) inför 

              sakramentet, följt av procession och 

              välsignelse. Möjlighet att vinna 

              fullständig avlat.