Back to All Events

Troskurs termin 2 – Göteborgsrummet

Välkomna till termin 2 av Troskursen. Denna gång fortsätter vi med temat Jesus Kristus i Kyrkans tro II

Läs g'ärna i Katolska Kyrkan Katekes, 484–570

OBS! Termin 2 förutsätter att man gått termin 1, men vid osäkerhet hör av dig till kyrkoherden.

Earlier Event: January 7
Troskurs termin 4 – Göteborgsrummet
Later Event: January 11
Tillbedjan