Back to All Events

Högmässa – Marias Upptagning i himmelens högtid

Välkommen att fira högmässa på Jungfru Marias Upptagning i Himmelens högtid i den romerska ritens nyare form.