Back to All Events

Sakramental tillbedjan och första fredagsandakt

Välkommen till högtidligare Sakramental tillbedjan som avslutas med Jesu Hjärta litania och välsignelse.