Back to All Events

Högmässa Petrus&Paulus

Välkomna att fira högmässa på den påbjudna högtiden för apostlafurstarna Petrus och Paulus i den romerska ritens nya form på svenska.