Back to All Events

Admissio för Joseph Rizk

Kardinalen firar en mässa i S:t Eriks katedral i Stockholm i vilken göteborgaren, och seminaristen, Joseph Rizk får ett viktigt uppdrag på väg mot prästvigningen då han blir officiellt prästkandidat för Stiftet (kallat admissio). VI gläder oss outsägligt över Josephs steg framåt mot prästvigningen och livet som präst i vårt stift och ber om Guds rikaste välsignelse över honom och hans familj.

Kyrkoherden kommer att delta i mässan i Stockholm.