Back to All Events

Konfirmandundervisning

Konfirmandernas program

17:00-18:00 undervisning
18:00 - 18:30 mässa
18:30 - 19:00 kvällsmat
19:00-21:00 ungdomsklubben Kefas
21:00 Completorium

Efter mässan är man fri att komma eller inte till resten av programmet.