Back to All Events

Högmässa S:t Josef – upptagning med kardinalen

Välkomna att fira den helige Josefs högtid med en högmässa i vilken kardinalen upptar vuxna i Katolska Kyrkans fulla gemenskap samt förmedlar konfirmationens sakrament till dem. Efteråt mottagning i Astridssalen. Alla hjärtligt välkomna!

Earlier Event: March 18
Barnkören
Later Event: March 19
Troskurs termin 2