Back to All Events

Troskurs termin 2

Initiationssakramenten – Inledning till den heliga Mässan
Katolska Kyrkans Katekes 1210-1212, 1322-1355

Earlier Event: January 21
Barnkören
Later Event: January 24
Troskurs termin 4