Back to All Events

Summorum Pontificum 10 år

Medeltida gudstjänst.jpg

 

18:00 mässa - Det Heliga Korsets Upphöjelse, fest (latin, 1962)

därefter föredrag av Fader Ingvar Fogelqvist:

Behövs den gamla Mässan?
Några synpunkter tio år efter Summorum Pontificum

Varmt välkomna!