Högmässa med biskopen i Vasakyrkan – Procession

Välkomna att fira Nationaldagen med  en votivmässa till Corpus Christi tillsammans med biskop Anders Arborelius och alla katoliker och vänner i Göteborg. Efter mässan bärs det Allraheligaste i procession till Kristus Konungens kyrka och efter välsignelsen blir det en liten fest på gården då vi får en möjlighet att gratulera biskopen till hans kommande upphöjelse till kardinalskollegiet.