Back to All Events

Högmässa med biskopen i Vasakyrkan – Procession

Välkomna att fira Nationaldagen med  en votivmässa till Corpus Christi tillsammans med biskop Anders Arborelius och alla katoliker och vänner i Göteborg. Efter mässan bärs det Allraheligaste i procession till Kristus Konungens kyrka och efter välsignelsen blir det en liten fest på gården då vi får en möjlighet att gratulera biskopen till hans kommande upphöjelse till kardinalskollegiet.

Later Event: June 9
Konfirmander 2017