Uppskjutet till 15/5: Troskurs termin 4 - Avslutning

Frågor från kursen; avslutning. Som vi kom överens om äger denna avslutning rum den 15 maj. Välkomna!