Bikt för 1:a Kommunionsbarn

Bikt och den heliga mässan efteråt.