Avslutning av 40-timmars tillbedjan

Sakramental andakt och litania till Kristus i Eukaristin avslutar vår 40-timmars tillbedjan. Sakramental välsignelse följt av den heliga Mässan. Välkomna!