Mässa på latin (1962)

Välkommen att fira Laetare-söndagen enligt den romerska ritens extraordinarie form.

Epistel: Gal. 4:22–31
Evangelium Joh. 6:1–15