Bikttillfälle: fader Tobias

Obs! Om du själv inte är inne i biktstolen kl. 17:40 kommer prästen inte att hinna höra din bikt denna gång.