Sjungen mässa på latin (1962)

Välkommen att fira den tredje söndagen i fastan enligt den romerska ritens extraordinarie form.