Back to All Events

Sakramental tillbedjan

Sakramental tillbedjan efter kvällsmässan under ca 1 timme. Inleds med den Gudomliga Barmhärtighetens rosenkrans.

Earlier Event: March 16
Bikttillfälle: fader Tobias