Sakramental tillbedjan

Sakramental tillbedjan efter kvällsmässan under ca 1 timme. Inleds med den Gudomliga Barmhärtighetens rosenkrans.