Back to All Events

Nya församlingskören, övning i Övre salen

Första övningen för den nya kören som under våren övar vid sex tillfällen och sjunger i tre mässor. Välkommen! För mer information och anmälan, vänligen kontakta körledaren, Samuel Eriksson, telefon 0707-351 321 eller per e-mail samuel.eriksson@kristuskonungen.se

Earlier Event: February 8
Troskurs termin 2 – Göteborgsrummet
Later Event: February 10
Sakramental tillbedjan