Back to All Events

Kurs för kateketer och ungdomsledare - Katolska Pedagogiska Nämnden

Kursen har som tema

Som en stjärna på himmelen - kateketens viktiga roll

Alla intresserade är välkomna, man behöver inte vara kateket eller ungdomsledare. Kursen är gratis och det bjuds både på frukost och lunch.

Anmälans sista dag är tisdag 31 januari, kpn@katolskakyrkan.se

plats: Kristus Konungens församling

Lördagen den 4 februari kl. 10–16

Kursledare: Rauha Navarro Marttinen

 

Earlier Event: February 3
Kefas Ungdomsklubb i Don Bosco
Later Event: February 4
Stilla mässa på latin (1962)