Trosundervisning för barn

Gemensam trosundervisning för båda 1:a Kommunionsgrupperna A och B samt för det övriga grupperna fsk - gr 7.