Kyndelsmässa på latin (1962) – med ljusvälsignelse och procession