Back to All Events

Troskurs termin 1 – Terminsavslutning - Obs! Flyttad fr 11/12

Sista tillfället för terminen tidigareläggs en vecka.

Earlier Event: December 3
1:a kommunion gr 2
Later Event: December 5
Kyrkokören övar i JPII-salen