Back to All Events

Sjungen mässa på latin (1962) – Sung Latin Mass

Välkommen att fira söndagen inom juloktaven i den romerska ritens äldre form.

Ep. Gal. 4:1–7
Ev. Luk 2:33–40