Back to All Events

Sjungen mässa på latin (1962) – Sung Latin Mass

Välkommen att traditionsenligt fira Alla Själars dag med mässa i den romerska ritens extra-ordinarie form.

Kören framför delar av Tomás Luis de Victoria "Officium defunctorum" – Requiem

Ep. 1 Kor:51–57
Ev. Joh 5:25–29

Fullständig avlat för själarna i skärselden
Den 2 november kan man söka få fullständig avlat för själarna i skärselden genom att besöka en församlingskyrka eller offentligt kapell.

Be Herrens bön och den apostoliska trosbekännelsen, samt be en gång till Herrens bön följt av Var hälsad Maria i påvens intention (se: http://www.sanktaeugenia.se/?page_id=99 för aktuell månads intention).

Man ska motta kommunionen på ett värdigt vis, gärna på samma dag, samt ha nyligen gått till bikt, eller snart gå till bikt.

(För en definition av "avlat", läs f Anders Piltzs artikel i Signum: http://signum.se/luther-sjalv-om-sina-teser/))

Later Event: November 4
Första lördag