Back to All Events

Troskurs termin 3 – Obs! Efter högmässan

Temat denna gång blir lite torrt: Kyrkans struktur och uppbyggnad. Hur styrs och verkar hon?

Då temat inte är  en trosfråga, utan en ordningsfråga, behandlar inte katekesen den. Strukturen i detta avseende kan ju se annorlunda ut och har också gjort det.

Ett dokument som kunde vara en förberedelse är Församlingsordning för Stockholms Katolska Stift. Den finns som pdf-fil på http://www.katolskakyrkan.se/media/1903/forsamlingsordning.pdf

OBS! Vi ses när högmässan för Alla helgon är över. Den börjar kl. 18:00.