Back to All Events

Högmässa samt novena för själarna

Välkommen att fira högmässa i den romerska ritens ordinarie form med anledning av Alla Helgons högtid.

Fullständig avlat för själarna i skärselden
Idag och varje dag fram till den 8 november kan man söka få fullständig avlat för själarna i skärselden genom att besöka en kyrkogård (där människor är begravda).

Be Herrens bön och den apostoliska trosbekännelsen, samt be en gång till Herrens bön följt av Var hälsad Maria i påvens intention (se: http://www.sanktaeugenia.se/?page_id=99 för aktuell månads intention).

Man ska motta kommunionen på ett värdigt vis, gärna på samma dag, samt ha nyligen gått till bikt, eller snart gå till bikt.

(För en definition av "avlat", läs f Anders Piltzs artikel i Signum: http://signum.se/luther-sjalv-om-sina-teser/))