Back to All Events

Sjungen mässa på latin (1962) – Sung Latin Mass

Mässan för Alla helgon firas som gottgörelse för den kyrkosplittring reformationen ledde till, och allt ont som följde därpå -  som hädelser mot sakramenten, vanvördandet av helgonen och deras reliker, upplösningen av klostren och universitet. 

I det andliga och kulturella tomrum som därefter följde, for såväl den enskilda troende som vårt land illa. 

Med omsorg om alla kristna, och i botfärdighet, uppoffrar vi denna mässa för att dessa sår må läkas och en synlig enhet bli möjlig. 

William Byrds mässa för tre stämmor kommer att framföras.

Ep. Upp. 7:2–12
Ev. Matt. 5:1–12

 

Earlier Event: October 30
Troskurs termin 1
Later Event: October 31
Kyrkokören övar i JPII-salen