Back to All Events

Troskurs termin 1

Denna vecka fördjupar vi oss i ämnet "Bön – Olika sätt att be".
I Katolska Kyrkans Katekes finns mycket om detta ämne och ni hinner inte läsa allt, men försök åtminstone att läsa inledningen dvs 2558 till 2565, och om du har tid läs hela KKK 2558-2865.

Vi kommer också att tala om Rosenkransen. Tag med en om du har!

Earlier Event: October 15
Konfirmand 2019 föräldramöte
Later Event: October 17
Kyrkokören övar i JPII-salen