Bikttillfälle: fader Håkan Jerrhage

Obs! Om du inte är inne i biktstolen 17:45 hinner prästen inte höra din bikt denna dag.