Pekråd

Församlingens Pastoral-och Ekonomiråd sammanträder i Göteborgsrummet. Obs! Nytt datum!