Bikttillfälle: fader Håkan Jerrhage

Obs! Om du inte är inne i biktstolen senast 17:45 hinner inte prästen höra din bikt denna gång.