Kateketmöte UPPSKJUTET

Det planerade kateketmötet i kväll måste dessvärre skjutas upp pga sjukdom. Nytt mötesdatum är 5/10, dvs om en vecka.